So sánh sản phẩm
TỔNG ĐÀI CSKH/ HOTLINE: 0932.05.8668/0989.71.2332

Bộ đàm Chierda CD-X5
Bộ đàm Chierda CD-X5 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-X5

Pin: 3600 mAh Li-ion

Điện Áp: 7.4V DC

Công Suất: 5W

Kích Thước: 98*54*32 mm (không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda X2UV
Bộ đàm Chierda X2UV - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: X2UV

Pin: 3800 mAh 

Điện Áp: 7.4V DC

Công Suất: 5W

Kích Thước: 116*54*35 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 128

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm 4G Chierda NB510
Bộ đàm 4G Chierda NB510 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: NB510

Pin: 3000 mAh

Điện Áp: 3.7V DC

Kích Thước: 113*58.8*33.2 mm(không bao gồm ăng-ten)

Sử Dụng Mạng 4G

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD-1C
Bộ đàm Chierda CD-1C - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-1C

Điện Áp: 3.7V DC

Công Suất: 2W

Kích Thước: 95*47*22mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm 4G Chierda NB915
Bộ đàm 4G Chierda NB915 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: NB915

Pin: 4500 mAh

Điện Áp: 3.7V DC

Kích Thước: 103*57*35 mm(không bao gồm ăng-ten)

Sử Dụng Mạng 4G

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD-V8
Bộ đàm Chierda CD-V8 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-V8

Pin: 28000mAh

Điện Áp: 12V~24V DC

Công Suất: 10W

Kích Thước: 208*85*240 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda TC308
Bộ đàm Chierda TC308 - 0

Model Number: HTS CD10
Type: Handheld
Dimensions: 106*61*34mm
Frequency Range: 136-174MHz /400-480/430-440MHz
Storage Channel: 16
Talk Range: 1-3
Product Name: HTS CD10
Output Power: 5W
Warranty: 24 Months
Battery: Lithium Battery
Battery capacity: 6800mAh
frequency stability: ±2.5ppm

Liên hệ

Bộ đàm 5G Chierda NB918
Bộ đàm 5G Chierda NB918 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: NB918

Pin: 5000 mAh

Điện Áp: 3.7V DC

Kích Thước: 85*53*34 mm(không bao gồm ăng-ten)

Sử Dụng Mạng 5G

Liên hệ

Bộ đàm Chierda JV01
Bộ đàm Chierda JV01 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm:JV01

Pin: 4000 mAh

Điện Áp: 3.6V DC

Công Suất: 2/0.5W

Kích Thước: 174*55*32.5 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 22

Giải Tần: FRS:462.5500~467.7125MHz

 

Liên hệ

Bộ đàm chống nước Chierda G32
Bộ đàm chống nước Chierda G32 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: G32

Pin: 1800mAh

Điện Áp: 7.4V DC

Công Suất: 5W/0.5W

Số Lượng Kênh: 30

 

Liên hệ

Bộ đàm Mini Chierda CD21
Bộ đàm Mini Chierda CD21 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-21

Pin: 1000 mAh 

Điện Áp: 3.7V DC

Công Suất: 5W

Kích Thước: 93*52*32 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174Mhz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD15&CD12
Bộ đàm Chierda CD15&CD12 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD15&CD12

Pin: 8800 mAh Li-ion

Điện Áp: 3.7V DC

Công Suất: 5W

Số Lượng Kênh: 16

 

Liên hệ

Bộ đàm Mini Chierda CD-11
Bộ đàm Mini Chierda CD-11 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-11

Pin: 3800 mAh Li-ion

Điện Áp: 7.4V DC

Công Suất: 5W

Kích Thước: 93*52*32 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: UHF:430-440MHz/PMR/FRS

Liên hệ

Bộ đàm Chống Nước Chierda A8
Bộ đàm Chống Nước Chierda A8 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-A8

Pin: 2900 mAh Li-ion

Điện Áp: 7.4V DC

Công Suất: 10W

Kích Thước: 150*65*39 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz or UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD-X9 màu đen
Bộ đàm Chierda CD-X9 màu đen - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-X9

Pin: 1200 mAh Li-ion

Điện Áp: 3.7V DC

Công Suất: 2W

Kích Thước: 122*50*18 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 8/16/22

Giải Tần: UHF:400-480MHz/PMR/FRS

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD-X8
Bộ đàm Chierda CD-X8 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-X8

Pin: 4000 mAh

Điện Áp: 3.7V DC

Công Suất: 2W

Kích Thước: 135*54*32 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD-X7
Bộ đàm Chierda CD-X7 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-X7

Pin: 3000mAh

Điện Áp: 3.7V DC

Công Suất: 2W

Kích Thước: 117*54*31 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD-X6
Bộ đàm Chierda CD-X6 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-X6

Pin: 2000 mAh

Điện Áp: 7.4V DC

Công Suất: 5W

Kích Thước: 108*54*32 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 128

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD-X1
Bộ đàm Chierda CD-X1 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-X1

Pin: 1300 mAh

Điện Áp: 7.4V DC

Công Suất: 5W/1W

Kích Thước: 109*54*30 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 128

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm chierda CD-K16/628
Bộ đàm chierda CD-K16/628 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-K16/628

Pin: 2800 mAh Li-ion

Điện Áp: 7.4V DC

Công Suất: 8W

Kích Thước: 118*54*31 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD-628
Bộ đàm Chierda CD-628 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-528

Pin: 2800 mAh Li-ion

Điện Áp: 7.4V DC

Công Suất: 8W

Kích Thước: 118*54*31 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm chống nước Chierda CD-528
Bộ đàm chống nước Chierda CD-528 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-528

Pin: 3600 mAh Li-ion

Điện Áp: 7.4V DC

Công Suất: 5W

Kích Thước: 116*61*35 mm(không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD-328
Bộ đàm Chierda CD-328 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-328

Thời Gian Chờ: 100H

Điện Áp: 3.7V DC

Công Suất: 2W

Kích Thước: 118x54x31mm (không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD-318
Bộ đàm Chierda CD-318 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-318

Thời Gian Chờ: 100H

Điện Áp: 3.7V DC

Công Suất: 2W

Kích Thước: 118x54x31mm (không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD-108
Bộ đàm Chierda CD-108 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-108

Thời Gian Chờ: 100H

Dung Lượng Pin: 4000/5200mAh

Điện Áp: 7.14V DC

Công Suất: 2W

Kích Thước: 109x57x41mm (không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD-106
Bộ đàm Chierda CD-106 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-106

Thời Gian Chờ: 100H

Dung Lượng Pin: 4000/5200mAh

Điện Áp: 7.14V DC

Công Suất: 2W

Kích Thước: 109x57x41mm (không bao gồm ăng-ten)

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: VHF:136-174MHz UHF:400-480MHz

Liên hệ

Bộ đàm chống nước Chierda CD-101F&EB121
Bộ đàm chống nước Chierda CD-101F&EB121 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD-101F&EB121

Thời Gian Chờ: 100H

Dung Lượng Pin: 1500mAh

Điện Áp: 3.7V DC

Công Suất: 2W

Khoảng Cách Giao Tiếp: 1-5km

Số Lượng Kênh: 22/16

Giải Tần: UHF400 470mHz, PMR446, FRS

Liên hệ

Bộ đàm chống nước Chierda TC368
Bộ đàm chống nước Chierda TC368 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: TC368

Thời Gian Chờ: 120h

Thời Gian Sử Dụng: 12h

Dung Lượng Pin: 2800mAh

Điện Áp: 7.4V DC

Khoảng Cách Giao Tiếp: 1-5km

Số Lượng Kênh: 16

Giải Tần: 400-480 mHz

Liên hệ

Bộ đàm Chierda CD18 & CD18plus
Bộ đàm Chierda CD18 & CD18plus - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mẫu Sản Phẩm: CD18P

Thời Gian Chờ: 100H

Dung Lượng Pin: 1500mAh

Điện Áp: 3.7V DC

Công Suất: 2W

Khoảng Cách Giao Tiếp: 1-5km

Số Lượng Kênh: 22/16

Giải Tần: UHF400 470mHz, PMR446, FRS

 

Liên hệ

Bộ đàm Chierda không dây 2.4G F50
Bộ đàm Chierda không dây 2.4G F50 - 0

Thông Tin Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm: F50

Thời Gian Sử Dụng: 18 tiếng

Dung Lượng Pin: 1400mAh

Khoảng Cách Giao Tiếp: 150m

Số Lượng Kênh: 36

Liên hệ

Bộ đàm Motorola CP318
Bộ đàm Motorola CP318 - 650.000 đ
Máy bộ đàm cầm tay MOTOROLA CP318 là loại bộ đàm được thiết kế nhỏ gọn, mỏng và nhẹ và đặc biệt sử dụng rất dễ dàng. MOTOROLA CP318 có mức tinh cậy cao, đáp ứng đủ yêu cầu của tiêu chuẩn quân sự  và những tiêu chí kỹ thuật khắt khe MIL-STD 810 C / D / E / F và G. Đây là một sản phẩm hoàn hảo kết nối từ xa và liên lạc cho danh nghiệp của bạn.
Thin & Lightweight: được thiết kế cải tiến với thân máy mỏng và nhẹ hơn, bộ đàm MOTOROLA CP318 s dng cc kỳ tin li cả khi kết hợp với dây tai nghe hoặc bỏ trong túi áo.Thiết kế mỏng gọn gang trong lòng bàn tay, MOTOROLA CP318 chỉ nặng có 210g với pin Li-ion 2200mAh.
16 kênh cùng chc năng quét kênh: MOTOROLA CP318 tổng cộng có 16 kênh, và mỗi kênh có thể được cài đặt một giai điêu cho dễ dàng nhận dạng. đặc biệt có DQT để loại bỏ tín hiệu nhiễu không mong muốn.Bạn cũng có thể chỉ định 16 kênh nếu không muốn sử dụng chức năng quét tự động. Tiện ích này có nghĩa là phím PR được sử dụng cho các chức năng khác tốt hơn.
Khóa và Gi: Phím khóa bên hông được cải tiến cho tiện dụng hơn, trong khí tính năng giữ được cải tiến với nhiều chức năng mạnh mẽ hơn. MOTOROLA CP318 sẵn sàng sử dụng ngay sau khi mua hàng. Máy bộ đàm có các phụ kiện đi kèm là bộ sạc, và ăng ten. Tt c ph kin đy đ bạn không cần phải mua thêm bất kỳ thứ gì nữa.
Độ bền : MOTOROLA CP318 thiết kế để chống được va đập mạnh, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn IP54 và MIL-STD 810 C, D, E, F & G 
Thông s k thut
- Dãy tần : UHF 400-470MHz
- Số kênh : 16 kênh tần số sử dụng công nghệ mã hóa tín hiệu giúp giảm thiểu nhiễu tín hiệu
- Công suất phát : 5W (VHF) / 4W (UHF)
- C ly liên lc :
+ Ni thành: Ti thiu 1km
+ Ngoại thành 2 - 4 Km
+ Điều kiện lý tưởng 5 - 7 Km
- Đèn báo pin yếu.
- Trọng lượng : 210g
- Kích thước (rộng x cao x sâu) : 60 x 134 x 36 mm (Chưa bao gồm atten)
- Pin: Lion 2200mAh
- Trọn bộ bao gồm : Thân máy, antenna, pin , adaptor, sạc bàn, bát cài lưng.
- Xut x: Malaysia
- Bo hành: 24 tháng

650.000 đ

650.000 đ

Bộ đàm Motorola CP318

650.000 đ

Máy bộ đàm cầm tay MOTOROLA CP318 là loại bộ đàm được thiết kế nhỏ gọn, mỏng và nhẹ và đặc biệt sử dụng rất dễ dàng. MOTOROLA CP318 có mức tinh cậy cao, đáp ứng đủ yêu cầu của tiêu chuẩn quân sự  và những tiêu chí kỹ thuật khắt khe MIL-STD 810 C / D / E / F và G. Đây là một sản phẩm hoàn hảo kết nối từ xa và liên lạc cho danh nghiệp của bạn.
Thin & Lightweight: được thiết kế cải tiến với thân máy mỏng và nhẹ hơn, bộ đàm MOTOROLA CP318 s dng cc kỳ tin li cả khi kết hợp với dây tai nghe hoặc bỏ trong túi áo.Thiết kế mỏng gọn gang trong lòng bàn tay, MOTOROLA CP318 chỉ nặng có 210g với pin Li-ion 2200mAh.
16 kênh cùng chc năng quét kênh: MOTOROLA CP318 tổng cộng có 16 kênh, và mỗi kênh có thể được cài đặt một giai điêu cho dễ dàng nhận dạng. đặc biệt có DQT để loại bỏ tín hiệu nhiễu không mong muốn.Bạn cũng có thể chỉ định 16 kênh nếu không muốn sử dụng chức năng quét tự động. Tiện ích này có nghĩa là phím PR được sử dụng cho các chức năng khác tốt hơn.
Khóa và Gi: Phím khóa bên hông được cải tiến cho tiện dụng hơn, trong khí tính năng giữ được cải tiến với nhiều chức năng mạnh mẽ hơn. MOTOROLA CP318 sẵn sàng sử dụng ngay sau khi mua hàng. Máy bộ đàm có các phụ kiện đi kèm là bộ sạc, và ăng ten. Tt c ph kin đy đ bạn không cần phải mua thêm bất kỳ thứ gì nữa.
Độ bền : MOTOROLA CP318 thiết kế để chống được va đập mạnh, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn IP54 và MIL-STD 810 C, D, E, F & G 
Thông s k thut
- Dãy tần : UHF 400-470MHz
- Số kênh : 16 kênh tần số sử dụng công nghệ mã hóa tín hiệu giúp giảm thiểu nhiễu tín hiệu
- Công suất phát : 5W (VHF) / 4W (UHF)
- C ly liên lc :
+ Ni thành: Ti thiu 1km
+ Ngoại thành 2 - 4 Km
+ Điều kiện lý tưởng 5 - 7 Km
- Đèn báo pin yếu.
- Trọng lượng : 210g
- Kích thước (rộng x cao x sâu) : 60 x 134 x 36 mm (Chưa bao gồm atten)
- Pin: Lion 2200mAh
- Trọn bộ bao gồm : Thân máy, antenna, pin , adaptor, sạc bàn, bát cài lưng.
- Xut x: Malaysia
- Bo hành: 24 tháng
64% Off
Motorola CP1685 (IS)
Motorola CP1685 (IS) - 1.250.000 đ
Thông số kỹ thuật bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS như sau (LOA CHỐNG BỤI, DUNG LƯỢNG PIN SIÊU LỚN)
Model NO. MOTOROLA CP1685 IS
Chung
Tần số UHF  
Dải tần số 400-480MHz  
Công suất kênh 16
Dùng nguồn 7.4V
Ăng ten trở kháng 50Ω
Khoảng cách các kênh 12.5KHz
Nhiệt độ làm việc -10 ℃ ~ + 50 ℃
Độ ổn định tần số ± 1.5 ppm
Kích thước (Nếu không có ăng-ten) 130x54x32 (mm)
Trọng lượng (với pin) khoảng 300g
Pin 4800mAh (Li-ion)
Phát
Công suất phát 1W/10W
Điều biến Điều biến điện kháng
Spurious Emission Dưới -60 dB
Độ lệch tần số +/- 5kHz
Độ méo âm <3%
Thu
Độ nhạy (12dB SINAD) 0,18mV
Độ nhạy squelch 0,13mV
Đáp ứng sai lệch 55dB
Hệ thống mạch Mạch siêu tạo nhịp kéo
Độ chọn lọc Trên 10 kHz
Dưới 28 kHz
Trung tần 1   38,85 MHz
2   450 MHz
FM ồn 30dB/40dB
Loại điều chế 8K/16KF3E
Công suất âm tần >400MW(độ méo 10%)
Hệ Thống Mạch Mạch siêu tạo nhịp kéo
3. Hướng dẫn sử dụng
Tắt và mở máy đúng kỹ thuật:
Để sử dụng máy bộ đàm cầm tay MOTOROLA CP1685 IS trước tiên ta phải mở nguồn máy. Nút tắt mở nguồn là nút vặn (xoay) nằm trên đầu máy, đây cũng chính là nút tùy chỉnh Volume (âm thanh) lớn nhỏ của máy bộ đàm cầm tay MOTOROLA CP1685 IS.
Các chú ý khi tắt mở nguồn máy bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS.
- Pin sạc phải được lắp vào máy MOTOROLA CP1685 IS và đã lắp đúng quy định.
- Pin sạc đã được nạp điện đầy theo yêu cầu sử dụng.
Tùy chọn đúng kênh liên lạc của bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS
Để liên lạc được với nhau thì các máy MOTOROLA CP1685 IS phải để ở cùng 1 kênh liên lạc, thao tác tùy chọn kênh liên lạc được thực hiện bằng cách xoay nút (vặn) chuyển kênh nằm trên đầu máy, kế bên nút nguồn + Volume.
Các chú ý khi tùy chọn kênh liên lạc bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS
- Thông thường máy bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS đã được cài đặt tần số sử dụng phù hợp (các kênh đã được cài tần số).
- Tùy chọn đúng kênh liên lạc theo nhóm đã quy định.
Thao tác liên lạc qua máy bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS
Tất cả các máy bộ đàm cầm tay MOTOROLA CP1685 IS đều có nút PTT (Push to talk), đó là 1 nút lớn nằm phía bên trái của máy. Khi muốn nói chuyện với các máy bộ đàm khác, người sử dụng cần phải bóp giữ nút PTT này trước và trong suốt quá trình thực hiện cuộc gọi, sau khi nói xong hãy thả nút này ra để nghe những thông tin phản hồi từ những máy khác.
Các chú ý khi liên lạc qua bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS
- Không được liên lạc khi máy đàm MOTOROLA CP1685 IS không có anten.
- Hạn chế việc liên lạc khi máy đàm MOTOROLA CP1685 IS đang sạc pin hoặc pin yếu.
- Tất cả các yếu tố trên đều có thể dẫn đến tình trạng hỏng máy đàm MOTOROLA CP1685 IS hoặc giảm chất lượng sử dụng của máy.
Sạc pin máy bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS
- Nên sạc thật đầy pin đối với các máy bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS mới hoặc pin mới mua.
- Sử dụng hết pin máy bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS rồi mới bắt đầu quá trình sạc lại pin.
- Khi sạc pin nên tắt máy MOTOROLA CP1685 IS hoặc tháo rời pin ra khỏi máy để sạc.
 68

1.250.000 đ

3.500.000 đ

Motorola CP1685 (IS)

1.250.000 đ

Thông số kỹ thuật bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS như sau (LOA CHỐNG BỤI, DUNG LƯỢNG PIN SIÊU LỚN)
Model NO. MOTOROLA CP1685 IS
Chung
Tần số UHF  
Dải tần số 400-480MHz  
Công suất kênh 16
Dùng nguồn 7.4V
Ăng ten trở kháng 50Ω
Khoảng cách các kênh 12.5KHz
Nhiệt độ làm việc -10 ℃ ~ + 50 ℃
Độ ổn định tần số ± 1.5 ppm
Kích thước (Nếu không có ăng-ten) 130x54x32 (mm)
Trọng lượng (với pin) khoảng 300g
Pin 4800mAh (Li-ion)
Phát
Công suất phát 1W/10W
Điều biến Điều biến điện kháng
Spurious Emission Dưới -60 dB
Độ lệch tần số +/- 5kHz
Độ méo âm <3%
Thu
Độ nhạy (12dB SINAD) 0,18mV
Độ nhạy squelch 0,13mV
Đáp ứng sai lệch 55dB
Hệ thống mạch Mạch siêu tạo nhịp kéo
Độ chọn lọc Trên 10 kHz
Dưới 28 kHz
Trung tần 1   38,85 MHz
2   450 MHz
FM ồn 30dB/40dB
Loại điều chế 8K/16KF3E
Công suất âm tần >400MW(độ méo 10%)
Hệ Thống Mạch Mạch siêu tạo nhịp kéo
3. Hướng dẫn sử dụng
Tắt và mở máy đúng kỹ thuật:
Để sử dụng máy bộ đàm cầm tay MOTOROLA CP1685 IS trước tiên ta phải mở nguồn máy. Nút tắt mở nguồn là nút vặn (xoay) nằm trên đầu máy, đây cũng chính là nút tùy chỉnh Volume (âm thanh) lớn nhỏ của máy bộ đàm cầm tay MOTOROLA CP1685 IS.
Các chú ý khi tắt mở nguồn máy bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS.
- Pin sạc phải được lắp vào máy MOTOROLA CP1685 IS và đã lắp đúng quy định.
- Pin sạc đã được nạp điện đầy theo yêu cầu sử dụng.
Tùy chọn đúng kênh liên lạc của bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS
Để liên lạc được với nhau thì các máy MOTOROLA CP1685 IS phải để ở cùng 1 kênh liên lạc, thao tác tùy chọn kênh liên lạc được thực hiện bằng cách xoay nút (vặn) chuyển kênh nằm trên đầu máy, kế bên nút nguồn + Volume.
Các chú ý khi tùy chọn kênh liên lạc bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS
- Thông thường máy bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS đã được cài đặt tần số sử dụng phù hợp (các kênh đã được cài tần số).
- Tùy chọn đúng kênh liên lạc theo nhóm đã quy định.
Thao tác liên lạc qua máy bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS
Tất cả các máy bộ đàm cầm tay MOTOROLA CP1685 IS đều có nút PTT (Push to talk), đó là 1 nút lớn nằm phía bên trái của máy. Khi muốn nói chuyện với các máy bộ đàm khác, người sử dụng cần phải bóp giữ nút PTT này trước và trong suốt quá trình thực hiện cuộc gọi, sau khi nói xong hãy thả nút này ra để nghe những thông tin phản hồi từ những máy khác.
Các chú ý khi liên lạc qua bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS
- Không được liên lạc khi máy đàm MOTOROLA CP1685 IS không có anten.
- Hạn chế việc liên lạc khi máy đàm MOTOROLA CP1685 IS đang sạc pin hoặc pin yếu.
- Tất cả các yếu tố trên đều có thể dẫn đến tình trạng hỏng máy đàm MOTOROLA CP1685 IS hoặc giảm chất lượng sử dụng của máy.
Sạc pin máy bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS
- Nên sạc thật đầy pin đối với các máy bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS mới hoặc pin mới mua.
- Sử dụng hết pin máy bộ đàm MOTOROLA CP1685 IS rồi mới bắt đầu quá trình sạc lại pin.
- Khi sạc pin nên tắt máy MOTOROLA CP1685 IS hoặc tháo rời pin ra khỏi máy để sạc.
 68
9% Off
Bộ Đàm Motorola GP6688
Bộ Đàm Motorola GP6688 - 500.000 đ

Thông tin cơ bản: 

* Số Kênh: 16 kênh * Dãy Tấn UHF: 400-470 Mhz * Công Suất Phát: 5W * Thời gian thoại: 20h * Cự li liên thoại: 1-3km * Độ cao trong nhà: 25-35 Tầng * Pin : 3800mAh ( 7,4v) * Đèn báo pin yếu: Có * Trọng lượng: 250g * Bộ sản phẩm bao gồm: Thân máy, Pin, Cốc sạc, angten,kẹp treo, dây đeo

500.000 đ

550.000 đ

42% Off
Bộ đàm cầm tay Motorola GP 3328 IP66
Bộ đàm cầm tay Motorola GP 3328 IP66 - 1.350.000 đ

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 (công suất 10W) mới được nhà sản suất Motorola đưa ra thị trường vào đầu tháng 11/2016 vừa qua. Với dãy tần số dải rộng UHF tới 403 - 474MHz  điều này giúp Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 có thể đạt một tầm cao mới có thể nghe gọi cho nhau tới 35 đến 45 tầng.  Trước đây Motorola chỉ tích hợp cho đàm gọi ở môi trường nội thành từ 1 đến 2 km thì nay với Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 có khoảng cách xa đang kể lên tới 2 đến 3km trong nội thành và tất nhiên ở ngoại thành và môi trường lý tưởng cũng có mức xa đạt tới kỷ lục. Nói chung sự ra đời của Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 với các thay đổi và nâng cấp đáng kể đến từ MOTOROLA , cũng chính là sự thay thế tuyệt với nhất cho mức giá trung bình mà người tiêu dùng có thể sử dụng tốt ở giải tần UHF và UHF mà không cần lo ngại về chi phí như trước đây. Nói theo một cách Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66  chính là đàm 2 trong 1 duy nhất tại Việt Nam hiện nay.

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 thiết kế thon, mỏng không khác gì một chiếc điện thoại di động. Máy được thiết kế rắn chắc đáp ứng các tiêu chuẩn quân sự mỹ MIL-STD 810 C/D/E/F, với hiệu xuất làm việc ổn định Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 là sự lựa chọn hoàn hảo cho công việc an ninh giám sát.

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 : thế hệ mới được thiết kế nhỏ gọn như 1 chiếc điện thoại di động, Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 có thể chịu được các va đập mạnh, khi máy bị đánh rơi và tất cả các điều kiện môi trường làm việc khác nhau. Nó hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn chống bụi và nước IP54 cũng như tiêu chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD 810 C, D, E, F và tiêu chuẩn môi trường .

Thông số kỹ thuật:

 - Dãy tần : 403 - 474MHz

- Số kênh : 16 kênh tần số sử dụng công nghệ mã hóa tín hiệu giúp giảm thiểu nhiễu tín hiệu

- Công suất phát : 10W (UHF)

- Cự ly liên lạc : 

+ Nội thành 1 - 1,2 Km. 
+ Ngoại thành 2 - 2,5 Km
+ Điều kiện lý tưởng 3- 5 Km

- Đèn báo pin yếu.

- Trọng lượng : 330g

- Kích thước (rộng x cao x sâu) : 54 x 118 x 31 mm

- Trọn bộ bao gồm : Thân máy, antenna, pin , adaptor, sạc bàn, bát cài lưng.

1.350.000 đ

2.350.000 đ

Bộ đàm cầm tay Motorola GP 3328 IP66

1.350.000 đ

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 (công suất 10W) mới được nhà sản suất Motorola đưa ra thị trường vào đầu tháng 11/2016 vừa qua. Với dãy tần số dải rộng UHF tới 403 - 474MHz  điều này giúp Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 có thể đạt một tầm cao mới có thể nghe gọi cho nhau tới 35 đến 45 tầng.  Trước đây Motorola chỉ tích hợp cho đàm gọi ở môi trường nội thành từ 1 đến 2 km thì nay với Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 có khoảng cách xa đang kể lên tới 2 đến 3km trong nội thành và tất nhiên ở ngoại thành và môi trường lý tưởng cũng có mức xa đạt tới kỷ lục. Nói chung sự ra đời của Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 với các thay đổi và nâng cấp đáng kể đến từ MOTOROLA , cũng chính là sự thay thế tuyệt với nhất cho mức giá trung bình mà người tiêu dùng có thể sử dụng tốt ở giải tần UHF và UHF mà không cần lo ngại về chi phí như trước đây. Nói theo một cách Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66  chính là đàm 2 trong 1 duy nhất tại Việt Nam hiện nay.

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 thiết kế thon, mỏng không khác gì một chiếc điện thoại di động. Máy được thiết kế rắn chắc đáp ứng các tiêu chuẩn quân sự mỹ MIL-STD 810 C/D/E/F, với hiệu xuất làm việc ổn định Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 là sự lựa chọn hoàn hảo cho công việc an ninh giám sát.

Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 : thế hệ mới được thiết kế nhỏ gọn như 1 chiếc điện thoại di động, Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3328 IP66 có thể chịu được các va đập mạnh, khi máy bị đánh rơi và tất cả các điều kiện môi trường làm việc khác nhau. Nó hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn chống bụi và nước IP54 cũng như tiêu chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD 810 C, D, E, F và tiêu chuẩn môi trường .

Thông số kỹ thuật:

 - Dãy tần : 403 - 474MHz

- Số kênh : 16 kênh tần số sử dụng công nghệ mã hóa tín hiệu giúp giảm thiểu nhiễu tín hiệu

- Công suất phát : 10W (UHF)

- Cự ly liên lạc : 

+ Nội thành 1 - 1,2 Km. 
+ Ngoại thành 2 - 2,5 Km
+ Điều kiện lý tưởng 3- 5 Km

- Đèn báo pin yếu.

- Trọng lượng : 330g

- Kích thước (rộng x cao x sâu) : 54 x 118 x 31 mm

- Trọn bộ bao gồm : Thân máy, antenna, pin , adaptor, sạc bàn, bát cài lưng.

Máy bộ đàm cố định Motorola GM 3688
Máy bộ đàm cố định Motorola GM 3688 - 0

Tóm tắt về sản phẩm:

Băng tần sử dụng: VHF /UHF
Dải tần số hoạt động: 136 - 174MHz; 403 - 470MHz
Độ rộng kênh: 12.5/ 20/ 25KHz
Công suất phát: 25W - 45W /25W - 40W
Độ nhạy thu Analog (12 dB SINAD): 0.35 µV
Số kênh nhớ: 64
Trọng lượng: 1.01 kg
Kích thước (rộng x cao x dày): 169 x 44 x 118 mm
Va đập, rung động: MIL STD 810-C/D/E 
Kín khít: IP54

Liên hệ

Máy bộ đàm Motorola GM3188
Máy bộ đàm Motorola GM3188 - 0

Tóm tắt về sản phẩm:

- Chuyển tín hiệu MDC 1200
- Mã hóa PTT ID : Nhận diện máy trong qúa trình truyền nhận, do đó người gọi không cần phải tự nhận diện bằng lời.
- Ngắt máy chọn lọc: Nếu bị thất lạc hoặc đánh cắp, người điều động hoặc hệ thống có thể thực hiện thao tác ngắt máy từ xa để đảm bảo tính bảo mật.
- Báo cuộc gọi: âm báo cho những người sử dụng biết họ đang được tin nhắn.
- Gọi chọn lọc: có thể gọi từng người một trên cùng một tần số. 
- Định giờ hết hạn.
- Khả năng truyền tín hiệu bằng giọng nói ( VOX) với Visor Mic

Liên hệ

10% Off
Máy khò hơi Quick 850A : Hàng chính hãng
Máy khò hơi Quick 850A : Hàng chính hãng - 1.750.000 đ
  • Lưu ý: Hàng khò Quick chính hãng phải có tem chính hãng, tem này khi cào lớp bạc phủ ở trên có 1 số series máy, Series này có thể check tại trang của Quick.
  • Kích thước: 187х135х245 mm
  • Trọng lượng 4 kg
  • Năng suất máy nén khí lên đến 24 lít / phút
  • Tiêu hao điện máy nén: 20 Wt
  • Đầu khò được làm = Nickel-Chrome
  • Nhiệt điện 250 WT
  • Đầu ra nhiệt độ 100-400 C

1.750.000 đ

1.950.000 đ

15% Off
Máy khò và hàn 2 trong 1 Quick-706
Máy khò và hàn 2 trong 1 Quick-706 - 2.150.000 đ

Hàn: Công suất: 50W. Nhiệt độ: 200-480 độ - Khò: Công suất: 580W. Nhiệt độ: 100 - 450 độ - Tốc độ dòng khí 10 lít/ phút (Tối đa) - Hiển thị: Đèn LED - Hệ thống làm mát thông minh, tự động tắt nguồn khi nhiệt độ giảm xuống dưới 100 ℃. - Bộ phận làm nóng có tuổi thọ lâu dài. - Độ rung thấp, tiếng ồn nhỏ - Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng. Dải điều chỉnh nhiệt độ từ 100 đến 4̀00 độ. - Lượng gió từ đầu khò của máy đều, ổn định, dễ dàng cho cá thao tác kỹ thuật. - Xuất xứ: Quick Corporation  

2.150.000 đ

2.550.000 đ

28% Off
Máy hàn nhiệt Quick 936A Soldering Station
Máy hàn nhiệt Quick 936A Soldering Station - 1.250.000 đ
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Quick

1.250.000 đ

1.750.000 đ

28% Off
Máy khò nhiệt & hàn thiếc GORDAK - 952A
Máy khò nhiệt & hàn thiếc GORDAK - 952A - 1.250.000 đ
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 6 tháng
Xuất xứ: Gordak

1.250.000 đ

1.750.000 đ

Máy hàn nhiệt Hakko 936 Soldering Station - Grade A
Máy hàn nhiệt Hakko 936 Soldering Station - Grade A - 980.000 đ
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 3 tháng
Xuất xứ: Hakko

980.000 đ

Máy hàn thiếc Yaogong 936D
Máy hàn thiếc Yaogong 936D - 1.050.000 đ
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 6 tháng
Xuất xứ: Yaogong

1.050.000 đ

Thương hiệu nổi bật
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn